Levorannan Autoliike Oy:n tietosuojaseloste

Levorannan Autoliike Oy on sitoutunut suojaamaan palveluidensa käyttäjien yksityisyyttä ja pyrkii tarjoamaan asiakkailleen luotettavan asiakassuhteen. Tässä yhteenvedossa kerrotaan, miten Levorannan Autoliike Oy kerää ja käyttää asiakkaidensa tietoja.

Levorannan Autoliike Oy pitää yllä asiakasrekisteriä, johon kerätään asiakkaidemme yhteystietoja ja tietoja asiakkaan autosta. Asiakasrekisterin tarkoituksena on tarjota asiakkaalle mahdollisimman hyvää asiakaspalvelua esimerkiksi keräämällä tietoja asiakkaan auton huoltohistoriasta. Asiakasrekisteri toimii myös Levorannan Autoliike Oy:n markkinointirekisterinä, jonka perusteella Levorannan Autoliike Oy lähettää markkinointia asiakkailleen.

Levorannan Autoliike Oy pyrkii mm. erilaisin fyysisin, elektronisin ja sopimuksellisin keinoin varmistamaan sen, ettei asiattomilla tahoilla ole pääsyä asiakkaiden tietoihin. Levorannan Autoliike Oy luovuttaa asiakkaiden tietoja ainoastaan luotetuille yhteistyökumppaneille. Näihin yhteistyökumppaneihin kuuluvat Liikennevirasto Trafi, autojen maahantuojat (Ford, Subaru ja Kia) sekä rahoitus- ja vakuutusyhtiöt, joiden kanssa asiakkaalla itsellään on rekisteröinti-, tilaus-, rahoitus- tai vakuutussopimus.

Levorannan Autoliike Oy voi luovuttaa asiakkaan tietoja yrityksille, jotka tuottavat Levorannan Autoliike Oy:lle erilaisia markkinointipalveluita. Tällöin Levorannan Autoliike Oy pyrkii sekä erilaisin sopimuksellisin keinoin että tietoturvakeinoin varmistamaan kaikin tavoin sen, että asiakkaan tietoja käsitellään luottamuksellisesti ja tietoturvallisesti, eikä niitä luovuteta muille osapuolille. Levorannan Autoliike toimii yhteistyössä suomalaisten luotettavien asiakastietohallinta- ja markkinointipalveluja tarjoavien yritysten kanssa ja pyrkii näin varmistamaan sen, että asiakkaiden tietoja käsitellään aina luottamuksellisesti ja Suomen lain mukaan. Levorannan Autoliike Oy ei koskaan myy asiakkaiden yhteystietoja kolmansille tahoille. Levorannan Autoliike Oy ei luovuta asiakkaiden tietoja muille kolmansille osapuolille.

Asiakkaalla on mahdollisuus kieltää Levorannan Autoliike Oy:n markkinointi joko tehdessään asiakassopimusta tai milloin vain myöhemmin ottamalla yhteyttä Levorannan Autoliikkeeseen: levoranta@levoranta.fi tai postitse Levorannan Autoliike Oy Kauppakaari 10, 38200 Sastamala.

Asiakkaalla on myös oikeus saada tieto siitä, mitä tietoja hänestä on kerätty Levorannan Autoliike Oy:n asiakasrekisteriin. Halutessaan asiakas voi pyytää näitä tietoja ottamalla yhteyttä Levorannan Autoliikkeeseen: levoranta@levoranta.fi tai postitse Levorannan Autoliike Oy Kauppakaari 10, 38200 Sastamala.

Jos asiakkaalla on kysyttävää Levorannan Autoliike Oy:n asiakasrekisteristä tai mistä tahansa tietoturvaan liittyvästä asiasta, hän voi ottaa yhteyttä yhteyttä Levorannan Autoliikkeeseen: levoranta@levoranta.fi tai postitse Levorannan Autoliike Oy Kauppakaari 10, 38200 Sastamala.

Tietosuoja internet-sivustolla

Levorannan Autoliike Oy on sitoutunut suojaamaan palveluidensa käyttäjien yksityisyyttä ja pyrkii tarjoamaan internet-sivustojensa vierailijoille turvallisen ja varman käyttökokemuksen. Tässä yhteenvedossa kerrotaan, miten Levorannan Autoliike Oy kerää ja käyttää verkossa olevia tietoja.

Henkilötietojen käsittely

Levorannan Autoliike Oy noudattaa henkilötietojen käsittelyssä henkilötietolakia sekä muita Suomen lainsäädännössä yksilön tietosuojasta voimassa olevia säädöksiä. Levorannan Autoliike Oy:n sivustoilla vierailevien käyttäjien henkilötietoja (esim. nimi, osoite, sähköpostiosoite, puhelinnumero) kerätään vain heidän suostumuksellaan, esimerkiksi heidän itsensä palautteen tai tuote- tai palvelutilauksen yhteydessä ilmoittamana.

Evästeiden ja muiden vastaavien tekniikoiden hyödyntäminen

Levorannan Autoliike Oy internet-sivustoilla voidaan kerätä ja käyttää internet-sivustojen vierailijoiden käyttäytymistietoja. Vierailijan tietokonetta ja muuta päätelaitetta koskevia tietoja voidaan kerätä evästeiden ja muiden vastaavien tekniikoiden avulla. Eväste on pieni tiedosto, joka tallentuu vierailijan päätelaitteelle ja jonka avulla www-palvelu voi mm. muistaa, halutaanko laitteella käyttää mobiilisivustoa vai täysversiota.

Levorannan Autoliike Oy kerää automaattisesti tietoja siitä, miten internet-sivuston vierailija käyttää sivustoa (esim. vierailun kesto ja ajoittuminen sekä minkä hakulauseiden ja -sanojen sekä hakukoneen kautta vierailu on linkitetty), millä sivustoilla ja sivustojen alueilla vierailija käy sekä tämän tietokonetta tai mobiililaitetta koskevia tietoja, mukaan lukien IP-osoite, laitteen ID-tunnus, fyysinen sijainti, selain ja käyttöjärjestelmätyyppi sekä niihin liittyvät URL-osoitteet. Kyseisiä tietoja tarvitaan, jotta voidaan tarjota personoitua sisältöä sekä analysoida resurssien käyttöä, korjata ongelmia ja parantaa palveluita.

Käytettyjen evästeiden avulla ei voida tunnistaa yksittäistä vierailijaa eikä niiden tarkoituksena ole kerätä henkilötietoja. Evästeet ja muut vastaavat tekniikat eivät vahingoita vierailijan päätelaitetta tai tiedostoja. Niitä ei voida käyttää virusten levittämiseen eivätkä ne mahdollista vierailijan kovalevyllä olevien tietojen tutkimista.

Käyttäytymistietoja voidaan kerätä Levorannan Autoliike Oy:n internet-sivustoilla tapahtuvista vierailuista ja palveluntarjoajien sekä kolmansien osapuolten (mainostajat ja mainosverkostot, media- ja mainostoimistot, mittaus- ja seurantapalvelut) toimesta. Levorannan Autoliike Oy voi myös hyödyntää muilta kuin omilta internet-sivustoiltaan kerättyä käyttäytymistietoa.

Levorannan Autoliike Oy pyrkii mm. erilaisin fyysisin, elektronisin ja sopimuksellisin keinoin varmistamaan sen, ettei asiattomilla tahoilla ole pääsyä edellä mainittuihin tietoihin ja etteivät sen palveluntarjoajat käyttäisi tietoja omiin tarkoituksiinsa. Kolmannet osapuolet pyritään myös sitouttamaan voimassaolevaan lainsäädäntöön ja itsesääntelyohjeistuksiin.

Levorannan Autoliike Oy ei kuitenkaan valvo eikä vastaa kolmansien osapuolten käytännöistä. Internet on avoin järjestelmä, jossa on mahdotonta taata, etteivät luvattomat kolmannet osapuolet pysty ohittamaan kyseisiä toimenpiteitä tai käyttämään tietoja sopimattomiin tarkoituksiin.

Levorannan Autoliike Oy:n internet-sivuilla voi olla käytössä ns. yhteisöliitännäisiä toimintoja, kuten Facebookin tykkää-painike, jonka sisältö tulee suoraan Facebookista. Facebook voi kerätä tietoja vierailijan vierailusta kulloinkin voimassaolevien ehtojensa mukaisesti. Jotkut evästeet säilyvät vierailijan koneella senkin jälkeen, kun tämä on lähtenyt sivustolta. Turvallisuusevästeet säilyvät kuukausia ja mainoksiin ja sivustoilmoituksiin liittyvät evästeet jopa vuosia viimeisen sivustolla käynnin jälkeen. Kolmansien osapuolten mainospalvelinten sijoittamat evästeet pysyvät tietokoneella tätä pidempäänkin, ellei niitä poisteta.

Mikäli vierailija ei halua, että Levorannan Autoliike Oy tai sen yhteistyökumppanit kohdentavat mainontaa tai sisältöä internet-käyttäytymisen perusteella, vierailija voi estää tämän kieltämällä haluamansa evästeet selaimensa asetuksista.

Evästeiden poistaminen voi myös aiheuttaa toimintahäiriöitä sivujen käytössä tai niiden toimimattomuuden. Esto on aina selainkohtainen.

Ehtojen muutokset ja yhteystiedot

Levorannan Autoliike Oy varaa oikeuden muuttaa tässä kuvattuja tietosuojakäytäntöjään ja päivittää näitä ehtoja sen mukaisesti. Mikäli haluat olla yhteydessä Levorannan Autoliikkeeseen, löydät yhteystietomme täältä. Mikäli haluat antaa palautetta nimenomaan Levorannan Autoliike Oy:n yksityisyyden suojasta ja/tai evästekäytännöistä, pyydämme ystävällisesti lähettämään palautetta osoitteeseen:levoranta@levoranta.fitai postitse Levorannan Autoliike Oy Kauppakaari 10, 38200 Sastamala.

Tämä tietosuojaseloste on julkaistu ja aina saatavilla osoitteessa:
www.levoranta.fi/tietosuojaseloste/

Levorannan Autoliike Oy

Kauppakaari 10
38200 Sastamala
levoranta@levoranta.fi

Evästeseloste